Nowa deklaracja AKC-U/S od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego

1 października 2017 wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1757) wprowadzające nowe wzory deklaracji od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory:

1) deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych – AKC-U/A

2) deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych – AKC-U/S

Ta druga deklaracja jest nowością – specjalnie dla samochodów osobowych. Zgodnie z założeniami Ministerstwa jej wprowadzenie ma stanowić ukrócenie szarej strefy w podatku akcyzowym od sprowadzanych z zagranicy pojazdów osobowych. Wśród rubryk znalazł się bowiem między innymi przebieg pojazdu w chwili powstania obowiązku podatkowego (21g). Rozwiązanie należy ocenić pozytywnie z uwagi także na uczciwość obrotu. O ile same deklaracje nie są jawne, to jednak – po pierwsze można będzie żądać od sprzedawcy okazania złożonej deklaracji przy sprowadzeniu auta, po drugie w przypadku ostatecznym czyli sporu sądowego ze sprzedawcą o zafałszowany przebieg auta będzie można wystąpić do organu o udostępnienie treści deklaracji. Sami nieuczciwi sprzedawcy będą też mieć pewien dylemat – czy podać przebieg przed “kręceniem”, co obniży wartość pojazdu a więc zmniejszy podatek, ale jednak zostawi pewien ślad oszustwa, czy podawać przebieg już zmniejszony, co jednak prowadzić będzie do podwyższenia wartości auta dla celów podatku.

Niestety, nie wiedzieć czemu, deklaracje w postaci papierowej sporządzone według wzoru dotychczasowego, mogą być składane aż do dnia 31 grudnia 2018, co nieco opóźni pozytywne efekty zmian.

Z rozporządzeniem i deklaracjami można zapoznać się tutaj.