Ważne zmiany dla kierowców – znika instytucja karty pojazdu i nalepki kontrolnej

4 września 2022 roku weszła w życie zmiana wprowadzona ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1517). Po upływie aż 24-miesięcznego vacatio legis likwi

Brak obowiązku posiadania nalepek i kart pojazdu wiąże się z oszczędnościami dla kierowców. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U.2016.457) dla pojazdu rejestrowanego pierwszy raz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej opłata za wydanie karty pojazdu wynosi 75 zł. Karta pojazdu w tym trybie wydawana jest tylko dla aut używanych. Dla aut nowych Natomiast koszt nalepki zarówno w przypadku przerejestrowania pojazdu, który uprzednio był już zarejestrowany na terenie kraju jak również sprowadzanego z zagranicy wynosi 18,50 zł (§ 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników, Dz.U.2019.1840).

 Zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy nowelizującej, karta pojazdu albo jej wtórnik wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność, a właściciel pojazdu, który posiada te dokumenty zachowuje je albo zwraca do starosty.

 Obowiązek posiadania karty pojazdu miał każdy samochód od 1 lipca 1999 roku. Zauważyć należy, że pełniła ona ważną rolę, zwłaszcza w związku z prawem własności, zmianami właścicieli czy zabezpieczeniem pojazdu. Kupujący mógł zapoznać się z historią pojazdu zawartą w karcie. Krótko mówiąc stanowiła zabezpieczenie nabywcy pojazdu przed nieuczciwymi sprzedawcami. Dane dotyczące pojazdu obecnie można uzyskać w online np. na stronie https://historiapojazdu.gov.pl, która została oparta o dane znajdujące się w CEPIK. Wobec likwidacji kart pojazdu informacja dostępna w sieci stanie się jedyną aktualną bazą wiedzy o danym pojeździe.