admin@kancelariatuzinek.pl

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji

Ustawa stanowi krajowe uzupełnienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli GDPR/RODO i wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68. Projekt opublikowało 14 września Rządowe Centrum Legislacji. …

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji Read More »

GDPR już za rok-jakie zmiany czekają w zakresie wyrażania przez klienta zgody na przetwarzanie danych?

25 maja 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z angielska zwane General Data Protection Regulation czyli GDPR. Wprowadzi ono może nie rewolucyjne, ale …

GDPR już za rok-jakie zmiany czekają w zakresie wyrażania przez klienta zgody na przetwarzanie danych? Read More »

Wchodzi w życie ustawa o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie

Dziś weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 718). Na jej podstawie nastąpi powołanie przy Ministrze Sprawiedliwości specjalnej komisji, która ponownie przyjrzy się sprawom reprywatyzacji warszawskich nieruchomości objętych dekretem Bieruta. Weryfikacji podlegać …

Wchodzi w życie ustawa o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie Read More »