Paweł Tuzinek

Wchodzą w życie kary za “kręcenie liczników”

Szacuje się, że nawet 85% aut sprowadzonych z zagranicy i oferowanych na rynku aut używanych w Polsce może mieć zafałszowany przebieg. Nic dziwnego skoro zjawisko „korekty przebiegu” w samochodach przybrało w ostatnich latach formę zupełnie oficjalnej działalności zarobkowej, a warsztaty oferujące tego typu usługę w biały dzień reklamują się chociażby w Internecie. Na szczęście wydaje …

Wchodzą w życie kary za “kręcenie liczników” Read More »

Zajęcie pojazdu pozostawionego przez klienta w serwisie samochodowym – jak przebiega?

Do zajęcia samochodu uprawniony jest jedynie komornik sądowy, który prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego. Windykator, który działa na zlecenie wierzyciela nie jest uprawniony do „przejęcia” pojazdu znajdującego się w serwisie samochodowym. Tak samo bezpośrednio wierzyciel klienta nie ma prawa do samodzielnego zajęcia pojazdu. Może to zrobić jedynie komornik sądowy. Jak zweryfikować komornika? Brak …

Zajęcie pojazdu pozostawionego przez klienta w serwisie samochodowym – jak przebiega? Read More »

Jest kolejny projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Prace nad krajową ustawą o ochronie danych osobowych powoli idą do przodu, tak że cały akt ma szanse na wejście w życie przed 25 maja. 8 lutego Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało nowy projekt ustawy, ale okazuje się że… jest on już nieaktualny, ponieważ zmian w nim dokonał Stały Komitet Rady Ministrów.Teraz obraduje nad nim Komisja Prawnicza …

Jest kolejny projekt ustawy o ochronie danych osobowych Read More »

Telefony marketingowe – jak się im nie dać

O czym nie każdy wie, prowadzenie marketingu odległość (w tym telefonicznego) to nie tylko zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona według przepisów o ochronie danych (RODO, ustawa o ochronie danych osobowych). To tak naprawdę trzy oddzielne zgody wyrażone przez klienta lub potencjalnego klienta. Prawda jest taka, że ochrona konsumentów przed niechcianymi telefonami marketingowymi w naszym …

Telefony marketingowe – jak się im nie dać Read More »

Od 1 stycznia nowe zasady w rozliczaniu aut firmowych

Od 1 stycznia 2019 zacznie obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159) wprowadzająca trzy zasadnicze zmiany w modelu rozliczania w zakresie PIT i CIT samochodów wykorzystywanych do działalności …

Od 1 stycznia nowe zasady w rozliczaniu aut firmowych Read More »

Biuro Spraw Dekretowych m. st. Warszawy nie chce ujawnić listy nieruchomości warszawskich tzw. “śpiochów”

We wrześniu nasza kancelaria na podstawie art. 3 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej wystąpiła do Biura Spraw Dekretowych m. st. Warszawy o udzielenie informacji publicznej w zakresie wskazania wszystkich nieruchomości, co do których od dnia 17 września 2016 opublikowano ogłoszenie w trybie art. 214b ustawy z dnia …

Biuro Spraw Dekretowych m. st. Warszawy nie chce ujawnić listy nieruchomości warszawskich tzw. “śpiochów” Read More »

Nowa deklaracja AKC-U/S od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego

1 października 2017 wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1757) wprowadzające nowe wzory deklaracji od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory: 1) deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego …

Nowa deklaracja AKC-U/S od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego Read More »

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji

Ustawa stanowi krajowe uzupełnienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli GDPR/RODO i wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68. Projekt opublikowało 14 września Rządowe Centrum Legislacji. …

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji Read More »

GDPR już za rok-jakie zmiany czekają w zakresie wyrażania przez klienta zgody na przetwarzanie danych?

25 maja 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z angielska zwane General Data Protection Regulation czyli GDPR. Wprowadzi ono może nie rewolucyjne, ale …

GDPR już za rok-jakie zmiany czekają w zakresie wyrażania przez klienta zgody na przetwarzanie danych? Read More »

Wchodzi w życie ustawa o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie

Dziś weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 718). Na jej podstawie nastąpi powołanie przy Ministrze Sprawiedliwości specjalnej komisji, która ponownie przyjrzy się sprawom reprywatyzacji warszawskich nieruchomości objętych dekretem Bieruta. Weryfikacji podlegać …

Wchodzi w życie ustawa o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie Read More »