Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji

Ustawa stanowi krajowe uzupełnienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli GDPR/RODO i wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68. Projekt opublikowało 14 września Rządowe Centrum Legislacji. …

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji Read More »